Helse

Helse

Pasientsikkerhet er den ledende verdien i Aidians kjerneområder, og vi jobber for at produktene våre skal være sikre gjennom hele livssyklusen. Vårt produkttilbud skal fremme en sømløs og effektiv helsetjeneste, og bidra i kampen mot antimikrobiell resistens (AMR), en av vår tids største trussel mot global helse.

Aidian tilbyr smarte løsninger for helsevesenet og andre behandlingssteder

Aidian Sustainability Health

Pasientsikkerhet og produktansvar

Vårt mål er å bidra til å fremme global helse ved å tilby effektive produkter for bedre helsetjeneste. Pasientsikkerhet er Aidians høyeste fokus og den veiledende verdien i all vår virksomhet, og vi jobber for at produktene våre skal være sikre gjennom hele livssyklusen. Produktene våre produseres ved bruk av kvalifisert produksjonsutstyr i et kontrollert produksjonsmiljø, og vi bruker validerte produksjons- og kvalitetskontrollmetoder for å sikre at hver batch oppfyller forhåndsbestemte kvalitetsspesifikasjoner.

De juridiske og regulatoriske kravene fra helsemyndighetene er styrende for vår virksomhet. I tillegg følger vi de felles vedtatte klassifiseringskodene og krav til merking av produkter som brukes av vår industri internasjonalt. Produktene følger kravene i EU-direktivet om IVD-diagnostikk og de tilsvarende kravene fra US Food and Drug Administration (FDA), andre nasjonale regulatorer og ISO 13485-standarden. Aidian implementerer også for tiden de nye kravene til IVD-forordningen.

Aidian bidrar til bekjempelsen av antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens er en global helsetrussel

Antibiotika er livreddende medisin og det viktigste legemiddelet vi har for å behandle bakterielle infeksjoner. Dessverre har overforbruk av antibiotika forårsaket utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. Som et resultat blir antibiotika ineffektive og det blir vanskeligere å kurere tidligere behandlede infeksjoner. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært antimikrobiell resistens (AMR) som en av de 10 største globale helsetruslene.

Antibiotika skal kun brukes til å behandle bakterielle infeksjoner. Majoriteten av all antibiotika som brukes i helsevesenet foreskrives i primærhelsetjenesten, der luftveisinfeksjoner er den vanligste årsaken til at pasienten oppsøker lege. Imidlertid er omtrent 90 % av luftveisinfeksjonene forårsaket av virus eller er selvbegrensende, og antibiotika er ikke nødvendig for å kurere dem. Riktig bruk av antibiotika er nøkkelen i kampen mot AMR. Aidians QuikRead go CRP- og Strep A-tester hjelper helsepersonell med å identifisere om antibiotika er nødvendig eller ikke.