Miljø

Miljø

Vi er forpliktet til kontinuerlig å forbedre vår prestasjon og aktivt redusere miljøpåvirkningen. Innsamling av data og vurdering av indikatorer er viktige verktøy for overvåkning og prestasjonsforbedring.

Våre handlinger for aktivt å redusere vår miljøpåvirkning

Aidian Sustainability Environment

Aidians miljøansvar

Miljøsystemet i Aidian er bygget på prinsippene i miljøstandarden ISO 14001. Vårt mål er å aktivt redusere miljøpåvirkningen ved å erkjenne de viktigste miljøpåvirkningene i vår virksomhet. Disse aspektene er relatert til forbruk av råvarer, energi og vann, utslipp til avløpsvann og mengden avfall bedriften produserer. Vi måler og overvåker kontinuerlig forhold knyttet til miljøet.

Måling av våre prestasjoner er avgjørende for å drive bærekraftig og for å overvåke utviklingen. Enkelte av de overvåkede prosessene er obligatoriske, basert på krav spesifisert i lokale og stedsspesifikke miljøtillatelser. Myndighetene for Miljø- og kjemikaliesikkerhet er eksempler på eksterne instanser der vi leverer regulatoriske oppfølgingsdata om vår miljøprestasjon. Innsamling av data og vurdering av indikatorer er et viktig verktøy for oss for å overvåke og forbedre vår egen prestasjon.