Meridian Alethia®

Meridian Alethia® er et molekylærbiologisk system med tester for påvisning av Clostridium difficile og Bordetella pertussis. Systemet er enkelt å benytte med bruksklare reagensrør og resultatet i løpet av 60 minutter. Meridian Alethia® er et robust og lite instrument som kan brukes både til batch-analysering og ”random access” for akuttsvar.

Er du interessert i produktene?

Er du interessert i produktene?