Antibiotikaresistens og CRP

Antibiotikaresistens og CRP

Pasientnær analyse (PNA) av CRP som hjelpemiddel i behandlingen av luftveisinfeksjoner og bekjempelse av antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens er en global helsetrussel

Antibiotikaresistens (AMR) betyr mikroorganismers evne, inkludert bakterier, virus, sopp og parasitter, til å motstå behandling. I de fleste tilfeller gjelder AMR spesifikt antibiotikaresistens, som oppstår når bakterier utvikler evnen til å motstå effekten av antibiotika. Antibiotika er det viktigste medikamentet vi har for å behandle bakterielle infeksjoner. Feil bruk og overforbruk av antibiotika har forårsaket utvikling av antibiotikaresistente bakterier, noe som utgjør en betydelig trussel mot folkehelsen. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært AMR som en av de 10 største globale helsetruslene1.

Uten forebyggende tiltak vil AMR til slutt forårsake flere dødsfall enn kreft

AMR forårsaker 1,3 millioner direkte og nesten 5 millioner indirekte dødsfall per år2. Hvis utviklingen av antibiotikaresistens fortsetter, er det anslått at innen 2050 vil 10 millioner mennesker dø hvert år av AMR-relaterte infeksjoner, som vil være mer enn antall årlige kreftdødsfall3. Økningen i antibiotikaresistens kan gjøre mange vanlige behandlingsbare infeksjoner til livstruende sykdommer. Videre medfører AMR en betydelig økonomisk belastning for både helsevesenet og enkeltpersoner. Pasienter med resistente infeksjoner trenger lengre sykehusopphold, har større sannsynlighet for å få alvorlige legemiddelbivirkninger samt inntektstap på grunn av langvarig sykdom3.

Overforbruk av antibiotika forårsaker AMR

Omtrent 80-90% av all antibiotika som brukes i helsevesenet er foreskrevet i primærhelsetjenesten4, hvor luftveisinfeksjoner er den vanligste årsaken til helsebesøket5,6. I hovedsak brukes antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner, selv om ca. 90% av luftveisinfeksjoner er forårsaket av virus eller er selvbegrensende6. Behandling av virale og selvbegrensende infeksjoner med antibiotika gir ingen klinisk fordel for pasientene, men fremmer antibiotikaresistens.

Den viktigste faktoren som har drevet utviklingen av AMR, er ukritisk bruk av antibiotika. Det er anslått at 50% av antibiotikaen som er foreskrevet i primærhelsetjenesten er unødvendig eller feil foreskrevet7. Selv i dag kan beslutninger om antibiotikabehandling kun være basert på undersøkelse av pasientens symptomer, uten diagnostisk bekreftelse om bakteriell infeksjon. En pasientnær (PNA) kvantitativ test av C-reaktivt protein (CRP) er et utmerket verktøy som veileder i forskrivning av antibiotika og gir forbedret behandlingen av luftveisinfeksjoner.

Diagnostisk usikkerhet og misoppfatninger om antibiotika er hovedårsakene til overforbruk av antibiotika

Flere faktorer, som kulturelle oppfatninger om sykdommer og mistro til om antibiotika påvirker retningslinjene for hvordan antibiotika brukes i forskjellige land, kan være en årsak. Imidlertid er den diagnostiske usikkerheten til legene hovedårsaken til overforskrivning av antibiotika over hele verden8. Differensiering av alvorlige og milde/selvbegrensende infeksjoner kan være vanskelig, og følgelig forskrives antibiotika for sikkerhets skyld for å minimere risikoen for pasientene. Pasienter kan også ofte be om antibiotika, selv om det ikke er nødvendig. Kombinasjonen av diagnostisk usikkerhet og pasientkrav fører lett til overforskrivning9.

Rask og kvantitativ pasientnær CRP-testing spiller en viktig rolle som veileder til riktig og bærekraftig bruk av antibiotika

I helsevesenet er optimalisering av antibiotikabruk en nøkkel i kampen mot AMR. Antibiotika bør brukes ikke bare mindre, men også kun gis til pasientene som drar nytte av behandlingen. Rask og nøyaktig pasientnær CRP -testing spiller en viktig rolle som veileder til riktig bruk av antibiotika10. Pasientnær testing (PNA) av CRP før forskrivning har mange fordeler for å redusere AMR:

 • Testene er nøyaktige, rimelige og enkle i bruk med et lite prøvevolum
 • Raske og umiddelbart tilgjengelige resultater under pasientbesøket øker den diagnostiske tilliten, og hjelper til med behandlingsbeslutninger om antibiotika er nødvendig eller ikke
 • Unødvendig antibiotikaforbruk reduseres betydelig ved luftveisinfeksjoner uten at det går ut over pasientens helse11-13
 • CRP-resultatet kan brukes som et verktøy for å kommuniserer til pasienten hvorfor antibiotika ikke er nødvendig. Effektiv kommunikasjon vil også øke pasienttilfredsheten14

Testing før forskrivning ved bruk av pasientnære CRP-tester støtter antimikrobiell forvaltning og bærekraftig helsepraksis.


Referanser

 1. World Health Organization (WHO). Antimicrobial resistance. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance...
 2. Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet 2022; 399:629-655.
 3. O’Neill J. Review on Antimicrobial Resistance. Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations, 2016.
 4. Hay AD. Antibiotic prescribing in primary care. BMJ 2019; 364:l780.
 5. Petersen I et al. Antibacterial prescribing in primary care. J Antimicrob Chemother 2007; 60 Suppl 1: i43-47.
 6. Bjerrum L et al. Health Alliance for Prudent Prescribing, Yield and Use of Antimicrobial Drugs in the Treatment of Respiratory Tract Infections (HAPPY AUDIT). BMC Fam Pract 2010; 11:29.
 7. CDC. Antibiotic Use in the United States, 2017: Progress and Opportunities.
 8. Harbarth S, Samore MH. Antimicrobial resistance determinants and future control. Emerg Infect Dis 2005; 11:794-801.
 9. European Commission. Special Eurobarometer 445: Antimicrobial Resistance. European Commission; Brussels, Belgium: 2016
 10. Gentile et al. The role of CRP POC testing in the fight against antibiotic overuse in European primary care: Recommendations from a European Expert Panel. Diagnostics 2023; 13:320.
 11. Aabenhus R et al. Biomarkers as point-of-care tests to guide antibiotics in patients with acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014; 11:CD010130.
 12. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9):CD012252.
 13. O'Brien K et al. C-reactive protein point-of-care testing (CRP POCT) to guide antibiotic prescribing in primary care settings for acute respiratory tract infections (RTIs). Rapid assessment on other health technologies using the HTA Core Model for Rapid Relative Effectiveness Assessment. EUnetHTA Project ID: OTCA012, 2019.
 14. Strumann C et al. Communication training and the prescribing pattern of antibiotic prescription in primary health care. Plos One 2020; 15(5): e0233345