Spredning av antibiotikaresistente bakterier

Hvordan antibiotikaresistens sprer seg?

Antibiotika er viktig for å drepe bakterier som forårsaker infeksjoner hos mennesker og dyr. Imidlertid kan bakterier utvikle mekanismer som motstår effekten av antibiotika og bli resistente mot ett eller flere legemidler. Antibiotikaresistente infeksjoner er vanskelige å behandle fordi stoffene som er utformet for å drepe dem blir ineffektive. Antibiotikaresistente bakterier kan spres på flere måter mellom mennesker, dyr og miljø.1,2

Sykehus og primærhelsetjenesten

Pasienter som får antibiotika i primærhelsetjenesten eller på sykehus kan utvikle resistente bakterier i tarmen. På sykehus kan resistente bakterier spre seg til andre pasienter og ansatte, også via overflater eller urene hender. Pasienter som bærer antibiotikaresistente bakterier kan spre dem til andre mennesker og dyr.

Landbruk

Når antibiotika gis til husdyr, kan antibiotikaresistente bakterier utvikles i tarmen. Resistente bakterier kan havne i naturen når avføring brukes som gjødsel på avlingen eller gjennom avløpsvann. Hvis mennesker eller dyr spiser mat som er forurenset med antibiotikaresistente bakterier, kan bakteriene forårsake infeksjon og spre seg videre til andre mennesker og dyr.

Miljø

Antibiotika som havner i miljøet fra avløpsvann fører til utvikling av antibiotikaresistente bakterier i naturen. Bakterier kan spre seg fra miljøet til mennesker og dyr.

QuikRead go CRP-testing forhindrer spredning av antibiotikaresistens

For å stoppe spredning av antibiotikaresistens, bør antibiotika kun foreskrives når det er nødvendig og til pasienter som drar nytte av behandlingen. QuikRead go CRP-testing bidrar til å redusere unødvendig forskrivning av antibiotika ved luftveisinfeksjoner.

Referanser

  1. European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Antibiotic resistance: How does antibiotic resistance spread, 2014. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antibiotic-resistance-how-does-antibiotic-resistance-spread
  2. Center for Disease Control and Prevention (CDC). Where Antibiotic resistance spreads, 2020. https://www.cdc.gov/drugresistance/about/where-resistance-spreads.html