Nova Biomedical

Nova Biomedical tilbyr håndholdte målere og instrumenter til fullblodsanalyse for pasientbehandling i helsevesenet. Instrumentene muliggjør enkle målinger av glukose, keton, laktat, kreatinin og hemoglobin / hematokrit på behandlingsstedet, eller gjør analyser av større paneler som blodgasser og elektrolytter med benkeinstrumentene.


Enten målingene utføres på akuttmedisinske enheter, kirurgiske-, kritiske- eller respiratoriske enheter eller på laboratorier, vil Nova-målere og analyseinstrumenter bidra til å forbedre resultatet av pasientbehandlingen og samtidig redusere kostnadene for pleie.

Er du interessert i produktene?