Hygicult

Hygicult produktene er enkle, kvalitetssikre og kostnadseffektive “on-site” løsninger for mikrobiologisk hygienekontroll innen næringsmiddelindustrien og andre fasiliteter der næringsmidler bearbeides.

Er du interessert i produktene?