Clean Card PRO

Clean Card PRO er en ny generasjon hygienetester for monitorering av rengjøringens effekt på overflater som kommer i kontakt med næringsmidler. Clean Card PRO påviser proteinrester. Tilstedeværelse av proteinrester indikerer mangelfull rengjøring.

Er du interessert i produktene?