Luftveisinfeksjoner

Luftveisinfeksjoner

Luftveisinfeksjoner er en av de vanligste årsakene til å oppsøke helsevesenet. En rask diagnose sikrer riktig behandling, minimal spredning av infeksjoner og reduserer unødvendig forskrivning av antibiotika.

Luftveisinfeksjoner er en av de vanligste årsakene til å oppsøke helsevesenet1. Symptomene ved influensa, Covid-19 og andre luftveisinfeksjoner er sammenfallende, så det viktig å stille riktig diagnose. En rask diagnose sikrer riktig behandling og minimal smittespredning. Korrekt diagnose reduserer også unødvendig forskrivning av antibiotika. Aidian tilbyr et bredt spekter av hurtigtester for visuell avlesning og instrumentavleste hurtigtester, for påvisning av influensa, SARS-CoV-2 og andre luftveisinfeksjoner.

C-reaktivt protein (CRP)

Nøyaktig og rask pasientnær CRP-testing (POC) er et godt hjelpemiddel ved utredning av pasienter med symptomer på infeksjon. Måling av CRP øker diagnostisk sikkerhet, veileder riktig forskrivning av antibiotika og bidrar til å utelukke alvorlige bakterielle infeksjoner2-4.

Mer informasjon:

Om C-reaktivt protein (CRP)

CRP og nedre luftveisinfeksjon

Referanser

  1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? Canadian Family Physician 2018; 64, 832-840.
  2. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
  3. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
  4. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.