Bakterier

Bakterier

Bakterier er mikroskopiske encellede organismer. De spiller en viktig rolle for helsen vår, men kan også forårsake smittsomme sykdommer som luftveisinfeksjoner. Diagnostiske hurtigtester forbedrer behandlingen av luftveisinfeksjoner og veileder til riktig antibiotikabruk.

Bakterier er mikroskopiske encellede organismer som kan leve i eller utenfor kroppen. Ulike bakterier spiller en viktig rolle for menneskers helse - de lever på huden vår, i kroppene våre, og spiller blant annet en viktig rolle for fordøyelsen. Bakterier kan imidlertid også forårsake smittsomme sykdommer.1 I motsetning til virusinfeksjoner kan enkelte bakterielle infeksjoner behandles med antibiotika2.

Bakterier kan deles inn i gram-negative og gram-positive bakterier. Gram-negative bakterier har en ekstra ytre membran som gjør det vanskeligere for antibiotika å trenge igjennom. Gram-negative bakterier har også en større sannsynlighet for å utvikle resistens mot antibiotika.1

Bakterier som forårsaker luftveisinfeksjoner

Bakterier kan forårsake flere luftveisinfeksjoner som faryngitt, lungebetennelse og akutt bronkitt. Diagnostiske hurtigtester forbedrer behandlingen av luftveisinfeksjoner og veileder riktig antibiotikabruk. Å unngå unødvendig antibiotikabruk er viktig for å bekjempe antibiotikaresistens2.

Nedenfor er noen eksempler på bakterier som forårsaker luftveisinfeksjoner og tester som kan brukes til diagnostikk.

Streptococcus pyogenes

S. pyogenes, også kalt Strep A eller GAS, er en viktig årsak til faryngitt. Streptokokkfaryngitt er ofte vanskelig å skille fra virusinfeksjon3, og en hurtigtest vil være en rask og kostnadseffektiv måte å påvise Strep A-infeksjon.

Instrumentavleste tester:

Visuelt avleste tester:

 • Alltest Strep A Cassette test
 • Alltest Strep A Dipstick test

Legionella

Legionella kan forårsake en alvorlig type lungebetennelse. Bakteriene kan vokse i ferskvannssystemer og spres gjennom små dråper. Mer uvanlig, men vi kan også bli syke ved aspirasjon av drikkevann som inneholder Legionella.4 Hurtigtester påviser legionellaantigener i urinprøver.

Instrumentavleste tester:

Visuelt avleste tester:

  Mycoplasma pneumoniae

  M. pneumoniae er en bakterie som vanligvis forårsaker milde, men langvarige infeksjoner i luftveiene. Den vanligste typen sykdom forårsaket av M. pneumoniae er trakeobronitt. Bakterien kan også forårsake lungebetennelse5. Mycoplasma hurtigtester påviser antistoffet M. pneumoniae immunoglobulin M (IgM) i serumprøver.

  Visuelt avleste tester:

    Streptococcus pneumoniae

    S. pneumoniae finnes ofte i luftveiene hos friske mennesker, spesielt hos de som har barn i skolealder eller hos personer i det militære6. Lungebetennelse, bakteriemi og meningitt forårsaket av S. pneumoniae forekommer oftest når predisponerende forhold er tilstede.

    Instrumentavleste tester:

    Visuelt avleste tester:

    • CerTest S. pneumoniae
    • CerTest S. pneumoniae + Legionella Combo card

     Referanser

     1. What’s the difference between bacteria and viruses? https://imb.uq.edu.au/article/2020/04/difference-between-bacteria-and-viruses Accessed: 8 December 2023
     2. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Antibiotic Do’s & Don’ts. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/do-and-dont.html Accessed: 14 December 2023
     3. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, Kaplan EL, Schwartz RH. Practise Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. CID 2002; 35(2); 113 - 125.
     4. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). About the Disease. Available at: https://www.cdc.gov/legionella/about/index.html Accessed: 5 October 2023
     5. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Signs and Symptoms. Available at: https://www.cdc.gov/pneumonia/atypical/mycoplasma/about/signs-symptoms.html Accessed: 9 October 2023
     6. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Streptococcus pneumoniae. Available at: https://www.cdc.gov/pneumococcal/clinicians/streptococcus-pneumoniae.html Accessed: 9 October 2023