Easicult

Easicult produktene fra Aidian er enkle og kvalitetssikre dyrkningstester som er utviklet for å påvise og overvåke mikrober i industrielle væsker.

Er du interessert i produktene?