Undervisningsmateriell

Undervisningsmateriell

Animasjoner, flygeblad og annet opplæringsmateriell om antibiotikaresistens (AMR) og hvordan rask pasientnær CRP-testing kan støtte behandlingsbeslutninger og veilede til ansvarlig bruk av antibiotika.

#TestBeforePrescribing - Se vår animasjonsserie om AMR og pasientnær CRP-testing som verktøy for primærhelsetjenesten

Antibiotikaresistens (AMR) er en stor global helsetrussel. Se vår animasjon om hvordan pasientnær CRP-testing bidrar til å optimalisere antibiotikabruk og redusere unødvendig forskrivning av antibiotika.

Se vår animasjon om AMR, dens innvirkning globalt og pasientnær CRP-testing som verktøy for å forhindre AMR.

Se vår animasjon om fordelen ved pasientnær CRP-testing i primærhelsetjenesten og veiledning for bærekraftig og ansvarlig bruk av antibiotika.

Flygeblad og brosjyrer om AMR

Last ned brosjyren "CRP point of care testing helps to tackle antimicrobial resistance" for å lære mer om antibiotikaresistens og hvordan en pasientnær analyse (PNA) av CRP kan bidra til å redusere unødvendig forskrivning av antibiotika.

CRP point of care testing helps to tackle antimicrobial resistance (EN)

QuikRead go CRP i helsevesenet

Se videoen vår om hvordan QuikRead go CRP-tester kan støtte behandlingsbeslutninger under konsultasjon.