Om C-reaktivt protein (CRP)

Om C-reaktivt protein (CRP)

C-reaktivt protein er en mye brukt diagnostisk markør for å hjelpe i evalueringen av akutte infeksjoner og betennelser, og for å veilede beslutninger om antibiotikabehandling.

Hva er C-reaktivt protein (CRP)?

C-reaktivt protein (CRP) er en omfattende studert og mye brukt analytt i helsevesenet. CRP-måling hjelper til med diagnose, evaluering og overvåking av infeksjon, vevsskade, inflammatoriske lidelser og tilhørende sykdommer. CRP er et akuttfase- plasmaprotein som finnes hos friske individer i lave konsentrasjoner. Normal CRP-verdi hos friske mennesker er vanligvis < 0,8 mg/l og referanseverdien for CRP er < 3 mg/l1. Imidlertid anbefales hvert laboratorium å etablere referanseverdien for befolkningen i regionen.

Bakterielle infeksjoner og inflammatoriske tilstander stimulerer produksjonen av CRP i leveren. CRP-nivåene kan påvises 4-6 timer etter infeksjonsdebut og vil nå en topp etter 36-48 timer2,3. Når infeksjonen eller betennelsen er på retur, reduseres CRP-nivåene raskt tilbake til normal verdi med en halveringstid på 19t1,2.

CRP-måling til evaluering av sykdommens alvorlighetsgrad og effekt av antibiotikabehandling

CRP-produksjonen er proporsjonal med intensiteten på infeksjonen og betennelsen4. Derfor er det nyttig å differensiere milde fra alvorlige infeksjoner. Hvis CRP-nivået er < 10 mg/l, er bakteriell infeksjon lite sannsynlig5. Ved alvorlige systemiske bakterielle infeksjoner kan CRP øke opp til hundrevis av mg/l. Virale og milde / selvbegrensende bakterielle infeksjoner forårsaker bare en mindre CRP-økning eller ingen økning overhodet. Også ved inflammatoriske sykdommer følger CRP-nivåene alvorlighetsgraden av betennelsen og kan øke til moderat nivå, vanligvis mellom 10-40 mg / l.

CRP-nivåene reduseres raskt som et svar på korrekt infeksjonsbehandling, noe som gjør det til et verdifullt verktøy for å overvåke effektiviteten av antibiotikabehandling og sykdomsprogresjon. Hvis CRP-nivået ikke synker i løpet av dager etter oppstart av antibiotikabehandling, kan det være tegn på komplisert sykdom eller ineffektiv antibiotikabehandling6.

Pasientnær CRP-testing som hjelpemiddel ved behandling av akutte infeksjoner og som veileder ved antibiotikaforskrivning

Nøyaktig, presis og rask pasientnær (PNA) CRP-testing er et hjelpemiddel ved klinisk behandling av pasienter med akutt infeksjon, og retningsgivende for forskrivning av antibiotika. Et lite prøvevolum og umiddelbare resultater på grunn av den korte analysetiden, gir en betydelig fordel sammenlignet med en CRP-laboratorietest. QuikRead go CRP-tester brukes sammen med den kliniske undersøkelsen av pasienten, og fungerer som et utmerket verktøy i følgende situasjoner:

 • differensiering av milde og alvorlige infeksjoner4
 • økt diagnostisk sikkerhet som veileder passende antibiotikaforskrivning ved akutte infeksjoner7,8
 • evaluering, overvåking og prognose av infeksjonsforløp, inflammasjon og behandlingsrespons6-9
 • utelukke alvorlig bakteriell infeksjon10,11

Referanser

 1. Shine, B et al. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin. Chim. Acta 1981; 117:13–23.
 2. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest 1993; 91(4): 1351-1357.
 3. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest 2003; 111(12): 1805-1812.
 4. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
 5. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management (CG191), 2014.
 6. Bruns AH et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
 7. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
 8. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cohcrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9): CD012252.
 9. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.
 10. Verhagen DW et al. Prognostic value of serial C-reactive protein measurements in left-sided native valve endocarditis. Arch Intern Med 2008; 168(3): 302-307.
 11. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.