QuikRead 101

QuikRead® er et kompakt, portabelt, brukervennlig instrument for pasientnær analyse. Objektiv avlesning eliminerer usikkerhet rundt tolkning av prøvesvar.


Med QuikRead systemet får man tilgang til raske og pålitelige svar mens pasienten venter.

Er du interessert i produktene?