QuikRead 101

QuikRead er et kompakt, portabelt, brukervennlig instrument for pasientnær analyse. Objektiv avlesning eliminerer usikkerhet rundt tolkning av prøvesvar. Med QuikRead systemet får man tilgang til raske og pålitelige svar mens pasienten venter.

Er du interessert i produktene?

Er du interessert i produktene?