Uricult

Uricult Trio -dyrkningstest brukes til diagnostisering av urinveisinfeksjoner. Testen kan utføres på stedet, eller slidene kan benyttes som praktiske transportmedier for prøver som skal dyrkes.

Er du interessert i produktene?