Kultur

Kultur

Hjørnesteinene i vår kultur er positivt teamarbeid, åpen dialog og gjensidig tillit. Både vår strategi og arbeidskultur tar sikte på "Et forent Aidian". Vi er stolte av selskapet vårt og av våre finske røtter. Vi ønsker å være best på vårt felt uten å glemme å ha det gøy på jobben!

Vår kultur

Hjørnesteinene i vår kultur er positivt teamarbeid, åpen dialog og gjensidig tillit. Vi jobber sammen mot et meningsfylt mål om å bidra til bedret helse globalt også for fremtidige generasjoner.

Grunnlaget for vår måte å jobbe på er styrt av våre verdier og disse verdiene forener våre ansatte. Både vår strategi og arbeidskultur tar sikte på «Et forent Aidian». Hver ansatt hos Aidian behandles likt og har like muligheter til å lykkes og utvikle seg i sitt eget arbeid.

En av våre verdier er gjensidig tillit og respekt, og vi ønsker å handle slik at vi kan stole på hverandre og respektere hverandres arbeid. Dette skaper grunnlag for samarbeid og ideer som igjen leder til nye innovasjoner. Kvalitet er i sentrum i vår virksomhet og forankret i måten vi jobber på.

Vi verdsetter åpen kultur der alles meninger blir verdsatt. Vi streber etter kontinuerlig forbedring og har som mål å gi rett kunnskap for rett beslutning til rett tid. Dette gjelder både løsningene vi leverer til våre kunder og vår egen måte å jobbe på. Nye ideer som forbedrer prosessene våre oppmuntres – månedens idé blir belønnet regelmessig.

Vi er stolte av selskapet vårt og av våre finske røtter. Vi ønsker å være best på vårt felt uten å glemme å ha det gøy på jobben!

Slik har våre ansatte beskrevet vår kultur:

Vi

 • har det gøy
 • er stolte av selskapet vårt
 • arbeider i en vennlig og positiv atmosfære, krydret med en dråpe god sans for humor
 • setter pris på en selvdreven og løsningsfokusert holdning
 • verdsetter åpen dialog, ulike meninger og har en flat organisasjonsstruktur
 • tar sikte på å finne de best mulige medarbeiderne som passer til vår kultur

Vi skaper vår kultur hver dag med våre egne handlinger og hvordan vi samarbeider. Sammen oppnår vi de beste resultatene!

Verdier

 • Kundefokus
 • Gjensidig tillit og respekt
 • Kvalitet, pålitelighet og sikkerhet
 • Innovasjon
 • Oppnåelse