Bærekraft

Bærekraft

Aidian er forpliktet til en ansvarlig og bærekraftig drift, der pasientsikkerhet er den ledende verdien i hele virksomheten. Våre fokusområder for bærekraftig drift er miljø, helse og sosiale forhold der vi kontinuerlig vedlikeholder våre retningslinjer og praksis.

Bærekraft i Aidian

Vi er forpliktet til å drive bedriften på en ansvarlig, bærekraftig måte og styrke etisk arbeidspraksis. En ansvarlig, etisk og lovlig forretningsdrift er styrende for Aidian under alle omstendigheter. Virksomheten er styrt av Aidians etiske retningslinjer, eierstyring og selskapsledelse. Våre ansatte er forpliktet til å følge Aidians høye etiske standarder og forretningspraksis. I tillegg styres Aidians virke og arbeidspraksis av en rekke obligatoriske retningslinjer og en spesifikt definert firmapolicy.

Vi ønsker å vokse og utvikle virksomheten på en langsiktig, ansvarlig og bærekraftig måte. Pasientsikkerhet er den ledende verdien i bedriften. Vi ønsker å tilby produkter som fremmer en sømløs og effektiv helsetjeneste. Gjennom vårt produkttilbud deltar vi i kampen mot antimikrobiell resistens (AMR), en av vår tids største trussel mot global helse.

Våre tre hovedfokusområder for bærekraft er: miljø, helse og sosiale forhold. Vi er forpliktet til å kontinuerlig forbedre resultatene på disse fokusområdene og nå de høye målene vi har satt oss.

Våre forpliktelser for deltagelse i eksternt nettverk for samfunnsansvar og bærekraft

UN Global Compact

Vi er stolt deltaker i UN Global Compact, verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. En tilslutning i UN Global Compact betyr at bedriften skal gjøre sitt beste for å drive virksomheten i tråd med Global Compact sine ti prinsipper. Disse prinsippene handler om menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon samt iverksette tiltak som fremmer samfunnsmål.

Se vår bærekraftsrapport: Sustainability Report 2022

Responsible Care®

Vi er medlem av det internasjonale Responsible Care-programmet. Responsible Care er et globalt nettverk og den kjemiske industriens frivillige initiativ for å drive kontinuerlig forbedring i sikker håndtering av kjemikalier samt kontinuerlig forbedring av miljø, helse og sikkerhet. Chemical Industry Federation of Finland koordinerer gjennomføringen av Responsible Care-programmet i Finland.