Sosialt

Sosialt

Vi er en ansvarlig arbeidsgiver som har forpliktet oss til en forretningsdrift som holder høy etisk standard. En lovlig forretningsdrift er avgjørende for oss i alle situasjoner. Vi ønsker at våre ansatte skal føle at de gjør et meningsfylt arbeid i et godt arbeidsmiljø.

Fremme kontinuerlig læring og trivsel for våre ansatte

Aidian Sustainability Social

Våre ansatte

Grunnlaget for hele virksomheten er våre profesjonelle og engasjerte medarbeidere. Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi er forpliktet til å behandle alle ansatte likt, rettferdig og med respekt. Vi ønsker å være en god arbeidsplass og tilby våre ansatte et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Trivsel og kompetanseledelse

Vi ønsker at våre ansatte skal føle at de gjør et meningsfylt arbeid som tilsvarer deres ferdigheter i et godt og veldrevet arbeidsmiljø. Å fremme trivsel og kontinuerlig utvikling og kompetanse hos våre ansatte er viktig for oss. Forutsetningen for trivsel og suksess på jobben er at hver enkelt medarbeider kjenner målene som er satt for arbeidet sitt, får tilbakemelding på prestasjoner og opplever suksess på jobben.

I takt med endringer i driftsmiljøet, vil en kontinuerlig utvikling av personellets kompetanse spille en stadig viktigere rolle. Hver ansatt hos Aidian har like muligheter til å lykkes og utvikle seg i sitt eget arbeid. Vi tilbyr varierte karriere- og utviklingsmuligheter i ulike posisjoner.

Menneskerettigheter og antikorrupsjon

Vårt mål er å overholde menneskerettighetsforpliktelser i all vår virksomhet. Vi streber etter å sikre at det ikke forekommer brudd på menneskerettighetene i egen virksomhet eller hos underleverandører eller andre samarbeidspartnere. Vi er forpliktet til å respektere og følge de ti prinsippene i UN Global Compact, og prinsippene i ILO-konvensjonene, og vi stiller de samme kravene til våre underleverandører og partnere.

Aidian er engasjert i den internasjonale kampen mot bestikkelser og korrupsjon og deltar i UN Global Compact. Aidian er forpliktet til å fremme god arbeidsetikk og forbyr sine ansatte, underleverandører, tjenesteleverandører, partnere og distributører å delta i bestikkelser og korrupsjon, eller handlinger som kan gi opphav til mistanke om ulovlige aktiviteter. Aidian har innført retningslinjer for rettferdig konkurranse i Aidians Retningslinjer for etisk forretningspraksis.