Brand image

Pasientnær diagnostikk

Diagnostiske tester til bruk på behandlingssted er enkle i bruk og resultatene er raskt tilgjengelig for helsepersonell. Våre løsninger for pasientnær diagnostikk støtter bevisbasert diagnose og hjelper til riktig behandlingsbeslutning, noe som gir bedre helsetjenester spesielt i primærhelsetjenesten.