QuikRead go

QuikRead go® - den nye generasjonen diagnoseverktøy for pasientnær analyse - er designet for å gi støtte ved beslutning om diagnose og behandling i helsetjenesten. Enkel og brukervennlig design samt raske og pålitelige svar, gjør systemet til et verdifullt verktøy for daglig bruk.


QuikRead go er et brukervennlig, helautomatisk og portabelt system. Brukeren ledes gjennom prosedyren ved hjelp av animasjoner og beskjeder på norsk. Systemet krever minimalt med håndtering, har et intuitivt brukergrensesnitt og gir omfattende sporbarhet. Det gir trygg forankring av testresultatene.


QuikRead go har stor lagringskapasitet og kan kobles opp i journalsystem eller labdatasystem. På den måten lagres data trygt og sikkert.

Er du interessert i produktene?