QuikRead go

QuikRead go - den nye generasjonen diagnoseverktøy for pasientnær
analyse - er designet for å gi støtte ved beslutning om diagnose og
behandling i helsetjenesten. Enkel og brukervennlig design samt raske og
pålitelige svar, gjør systemet til et verdifullt verktøy for daglig
bruk.


QuikRead go er et brukervennlig, helautomatisk og portabelt system.
Brukeren ledes gjennom prosedyren ved hjelp av animasjoner og beskjeder
på norsk. Systemet krever minimalt med håndtering, har et intuitivt
brukergrensesnitt og gir omfattende sporbarhet. Det gir trygg forankring
av testresultatene.


QuikRead go har stor lagringskapasitet og kan kobles opp i
journalsystem eller labdatasystem. På den måten lagres data trygt og
sikkert.

Er du interessert i produktene?

Er du interessert i produktene?