Brand image

Hygiene overvåking

Høye hygienekrav er viktige i mange miljøer, som for eksempel fasiliteter der det fremstilles matvarer, på sykehus og fabrikker. Tester for overvåking av hygiene gjør det mulig for bedrifter og institusjoner å oppdage proteinrester og mikrobiell forurensning. Riktig hygienekontroll kan forhindre at infeksjoner sprer seg eller maskiner går i stykker på grunn av mikrobielle forurensninger, noe som gir betydelige besparelser.