Personvernregler

Aidian vet at du er opptatt av personvernet ditt og vilkårene for hvordan vi samler inn, bruker, utleverer, overfører og oppbevarer dine opplysninger. Vi er opptatt av å oppfylle dine behov og respektere dine preferanser. Derfor har vi vedtatt retningslinjene og praksisene som er beskrevet i Personvernerklæring. Personvernerklæringen finner du på startsiden vår, og den er også tilgjengelig på nettsider der det bes om personopplysninger.

Oppdatert: 2022-02-03

Innsamling og bruk av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger om enkeltpersoner som kan brukes til å identifisere eller kontakte personen. Når du bruker Aidian nettsteder, sosiale mediekanaler, tjenester, laster ned programmer eller samhandler med Aidian på andre måter, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og e-postadresse. Opplysningene kan bli brukt til formålene nedenfor, etter hva som gjelder for nettstedet, den sosiale mediekanalen, tjenesten, programmet eller en annen sammenheng:

BEHANDLINGSFORMÅL OG -LOVLIGHET

Aidian nettsider for produkttilbakemeldinger og forespørsler

Dataene kan brukes for følgende formål:

 • behandle tilbakemeldinger fra kunder knyttet til Aidians nettsteder, produkter og tjenester
 • utvikle og sikre kvaliteten til Aidians tjenester og produkter
 • når behandlingen er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse Aidian er underlagt
 • påvise og forhindre bedrageri eller misbruk

Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger i tilknytning til produktkvalitet er basert på Aidians juridiske forpliktelser, og når det svares på dine tilbakemeldinger eller produktrelaterte eller andre spørsmål, er behandlingen basert på Aidians berettigede interesser. Se punktet "berettigede interesser" hvis du vil vite mer om hva vi mener med berettigede interesser, og når vi behandler dine data på grunnlag av våre berettigede interesser.

Kampanjer og annen samhandling med kunder

Dataene kan brukes for følgende formål:

 • Hvis du deltar i konkurranser eller lignende reklamekampanjer, blir dataene brukt til å administrere disse kampanjene og dele ut premier.
 • Markedsføring av produkter og tjenester, utsendelse av nyhetsbrev, direktemarkedsføring og elektronisk direktemarkedsføring basert på samtykke til den registrerte og på andre måter i henhold til det loven tillater.
 • Markedsundersøkelser og produkttesting.
 • Utvikling av kundetjenester og produkter, personlig tilpassing av tilbudte tjenester og markedsføring.
 • Gjennomføring av avmeldingsmuligheter for direktemarkedsføring i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.
 • Behandling av tilbakemeldinger og annen korrespondanse med den registrerte.
 • Data kan sammenlignes, segmenteres og analyseres, og det kan lages en profil av brukeren for å gi brukeren nyttig informasjon, tilbud eller anbefalinger ved hjelp av direktemarkedsføring som gjelder Aidians egne eller Aidians forretningspartneres produkter og tjenester på grunnlag av samtykke fra den registrerte, og for å gi brukeren annet persontilpasset innhold. Det kan lages en profil for brukeren, men Aidian skal ikke fatte beslutninger som utelukkende er basert på profilering, og som har juridiske konsekvenser eller andre betydelige konsekvenser for brukeren.
 • Påvise og korrigere tekniske problemer og informasjonssikkerhetsproblemer.
 • Sende meldinger om endringer i bruksvilkår eller retningslinjer.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene er brukerens samtykke. Vi kan også behandle dine data på grunnlag av Aidians berettigede interesser. Se punktet "berettigede interesser" hvis du vil vite mer om hva vi mener med berettigede interesser, og når vi behandler dine data på grunnlag av våre berettigede interesser.

Tjenester

Dataene kan brukes for følgende formål:

 • Kommunikasjon med brukerne av tjenesten, for eksempel for å veilede brukere i bruken av tjenesten.
 • I henhold til det som er nødvendig for å drive og opprettholde tjenesten i samsvar med bruksvilkårene for tjenesten.
 • I samsvar med bruksvilkårene til tjenesten: overvåke, bruke, drifte, offentlig vise, publisere, reprodusere, forbedre, endre, utvikle videre, spre og overføre innholdet (f.eks. tekster, kommentarer eller fotografier) brukerne har inngitt til tjenesten, oppfylle tjenestens formål og i markedsførings- og opplysningskampanjer innenfor og utenfor tjenesten.
 • Dataene kan sammenlignes, segmenteres og analyseres, og det kan lages en profil av brukeren for å gi brukeren nyttig informasjon, tilbud eller anbefalinger ved hjelp av direktemarkedsføring som gjelder Aidians egne eller Aidians forretningspartneres produkter på grunnlag av samtykke fra den registrerte, og for å gi brukeren annet persontilpasset innhold. Det kan lages en profil for brukeren, men Aidian skal ikke fatte beslutninger som utelukkende er basert på profilering, og som har juridiske konsekvenser eller andre betydelige konsekvenser for brukeren.
 • Markedsføring av produkter og tjenester, direktemarkedsføring og nyhetsbrev på grunnlag av brukerens samtykke og på andre måter i henhold til det loven tillater.
 • Gjennomføre en mulig avtale med kunden eller for å treffe tiltak på forespørsel fra brukeren før avtalen inngås.
 • Påvise og korrigere tekniske problemer og informasjonssikkerhetsproblemer.
 • Sende meldinger om endringer i bruksvilkår eller retningslinjer.
 • Når behandlingen er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse Aidian er underlagt.
 • Påvise og forhindre bedrageri eller misbruk.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykke fra brukeren eller gjennomføring av en avtale med brukeren eller tiltak truffet på forespørsel fra brukeren før inngåelse av en avtale med ham eller henne. Vi kan også behandle dine data på grunnlag av Aidians berettigede interesser. Se punktet "berettigede interesser" hvis du vil vite mer om hva vi mener med berettigede interesser, og når vi behandler dine data på grunnlag av våre berettigede interesser.

Sosiale mediekanaler

Dataene kan brukes for følgende formål:

 • Kommunikasjon med brukerne av det sosiale mediestedet, for eksempel med sikte på å veilede brukerne av bruken av mediestedet og svare på spørsmål fra dem.
 • Hvis du deltar i veddeløp, konkurranser eller lignende reklamekampanjer, blir dataene brukt til å administrere disse kampanjene og dele ut premier.
 • Dataene kan sammenlignes, segmenteres og analyseres, og det kan lages en profil av brukeren for å gi brukeren nyttig informasjon, tilbud eller anbefalinger ved hjelp av direktemarkedsføring som gjelder Aidians egne eller Aidians forretningspartneres produkter og tjenester, og for gi brukeren annet persontilpasset innhold. Det kan lages en profil for brukeren, men Aidian skal ikke fatte beslutninger som utelukkende er basert på profilering, og som har juridiske konsekvenser eller andre betydelige konsekvenser for brukeren.
 • Markedsføring av produkter og tjenester, markedsundersøkelser og produkttesting, elektronisk direktemarkedsføring og nyhetsbrev basert på samtykke fra brukeren og på andre måter i henhold til det loven tillater.
 • Påvise og korrigere tekniske problemer og informasjonssikkerhetsproblemer.
 • Påvise og forhindre bedrageri eller misbruk

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene er brukerens samtykke eller Aidians berettigede interesser. Se punktet "berettigede interesser" hvis du vil vite mer om hva vi mener med berettigede interesser, og når vi behandler dine data på grunnlag av våre berettigede interesser.

Berettigede interesser

Vi kan behandle personopplysningene dine på grunnlag av våre berettigede forretningsinteresser, f.eks. for å forhindre bedrageri / direktemarkedsføring / sikkerhet for nettverks- og informasjonssystemer / dataanalyse / utvide, endre eller forbedre våre tjenester / identifisere brukstrender / fastsette effektiviteten av markedsføringskampanjer og reklame.

Med "Berettigede interesser" menes selskapets interesser i å gjennomføre og administrere vår virksomhet på en måte som gir deg best mulige tjenester og produkter, og best og sikrest mulig bruk av våre nettsteder, tjenester eller programmer. Vi har for eksempel en interesse i å sørge for at markedsføringen er relevant for deg, derfor kan vi behandle dine opplysninger for å sende deg markedsføring som er skreddersydd dine interesser. Det kan også gjelde for behandling som er i din interesse også. Når vi behandler dine personopplysninger for våre berettigede interesser, passer vi på å vurdere og balansere potensielle virkninger for deg (både positive og negative) og dine rettigheter i henhold til personvernlovgivning. Våre berettigede forretningsinteresser overstyrer ikke automatisk dine interesser – vi vil ikke bruke dine personopplysninger for aktiviteter der våre interesser er overstyrt av virkningen for deg.

Personopplysninger vi samler inn

Aidian samler inn personopplysninger for ovennevnte formål. Personopplysninger som samles inn gjelder Aidians kunder og besøkende på Aidians nettsted. Noen av dataene samles direkte fra deg når du bruker Aidians nettsteder, sosiale mediekanaler, programmer eller tjenester. Du har valgmuligheter når det gjelder dataene vi samler inn. Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger, kan du avslå. Hvis du velger ikke å oppgi data som er nødvendig for å levere et program eller en funksjon i et program, kan du hende du ikke vil kunne bruke det programmet eller den funksjonen.

Data kan også samles inn av Aidians underleverandører hvis dette er nødvendig for å drive, opprettholde og vedlikeholde tjenestene eller for å gjennomføre andre oppgaver (f.eks. direktemarkedsføring) på Aidians vegne knyttet til tjenestene. Underleverandørene kan f.eks. være IKT-tjenesteleverandører, annonsepartnere og Aidians konsernselskaper og tredjeparter som gjennomfører tjenester knyttet til sammenligning, segmentering, analyse og profilering på Aidians vegne.

Hvilke data vi samler inn, avhenger av i hvilken sammenheng du samhandler med Aidian, valgene du gjør, inkludert innstillingene for personvern og programmene og funksjonene du bruker. Dataene vi samler inn, kan inkludere følgende:

 • brukerens/kundens fornavn og etternavn
 • brukerens/kundens e-postadresse
 • brukerens/kundens telefonnummer
 • nettlesermerke og -type
 • operativsystem og skjermoppløsning på brukerens enhet
 • viktige brukergrensesnitthandlinger
 • programvareversjon
 • navn og passord til brukerens brukerkonto
 • informasjon om nyhetsbrevabonnement til brukeren/kunden
 • informasjon om tidspunktene for bruk av forskjellige deler av tjenesten og om bruksintervall, -tidspunkt og -varighet
 • stedsinformasjon om brukeren av en tjeneste på grunnlag av brukerens samtykke - hvis brukeren har logget på via en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook), data mottatt fra en slik tredjepart. Brukeren er instruert om å gjennomgå tredjeparts personvernvilkår.

Datatrafikk

For formålene til enkelte tjenester som tilbys av Aidian, samles det inn datatrafikk. Med "Datatrafikk" menes informasjon som kan identifisere brukeren av enkelte av Aidians tjenester, og som behandles i enkelte tjenester og kommunikasjonsnettverk med sikte på å overføre, dele eller tilby meldinger. Datatrafikk behandles i følgende tilfeller og i andre tilfeller som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

(I) Datatrafikk behandles i det omfanget som er nødvendig for leveranse og bruk av tjenester og for å ivareta informasjonssikkerheten. For dette formålet behandles følgende typer datatrafikk: IP-adresse, data om sender og mottaker av en melding, data om enhetsplasseringen (basert på brukerens samtykke), informasjon om brukstidspunkt for forskjellige deler av tjenesten og om intervaller, tidspunkter og varighet for bruk.

(II) Datatrafikken behandles for teknisk utvikling av tjenesten. For dette formålet behandles følgende typer datatrafikk: IP-adresse, data om sender og mottaker av en melding, data om enhetsplasseringen (basert på brukerens samtykke), informasjon om brukstidspunkt for forskjellige deler av tjenesten og om intervaller, tidspunkter og varighet for bruk.

(III) Datatrafikk behandles automatisk for statistisk analyse fordi analysen ikke ellers kan gjennomføres uten urimelig belastning. En enkeltperson kan ikke identifiseres basert disse analysedataene.

(IV) Datatrafikk behandles for å løse uautorisert bruk av kostnadsbaserte tjenester, kommunikasjonsnettverk eller kommunikasjonstjenester som utgjør en del av tjenesten.

(V) Datatrafikk behandles hvis det er nødvendig å påvise, forhindre eller korrigere en teknisk feil eller feil som er oppstått i kommunikasjonsoverføringen.

Utlevering til tredjeparter

Data kan overføres eller utleveres til følgende tredjeparter for følgende formål:

 • Aidian kan levere data til Aidians underleverandører, som behandler data på vegne av Aidian for formålene beskrevet under punktet "Innsamling og bruk av personopplysninger". Disse underleverandørene kan omfatte medie- og markedsføringsforetak og IT-bedrifter som hjelper Aidian med å utvikle sine markedsføringsteknikker som setter Aidian i stand til å gi kundene sine målrettet markedsføring.
 • Hvis du har logget på Aidians tjeneste ved hjelp av en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook), vil dataene som automatisk samles inn av tredjepartsteknologien utleveres automatisk til en slik tredjepart. Facebook likerklikk på en bestemt tjeneste kan for eksempel være synlig på Facebook i henhold til Facebooks personvernerklæring. Du bes om å gjennomgå tredjeparts personvernvilkår.
 • Personopplysninger kan utleveres hvis det er nødvendig for å overholde lover og forskrifter eller for å styrke Aidians berettigede interesser, for eksempel for å påvise, bekjempe eller avhjelpe problemer knyttet til bedrageri, misbruk eller sikkerhet.
 • Hvis eierskap eller kontroll av Aidian eller alle eller en del av våre produkter, tjenester eller eiendeler endrer seg, kan vi utlevere dine personopplysninger til en ny eier, etterfølger eller stedfortreder.

Hvor vi lagrer og behandler personopplysninger

Innsamlede personopplysninger kan behandles i ditt bostedsland eller overføres til et annet land der Aidian, Aidians tilknyttede selskaper, underleverandører eller andre mottakere av personopplysninger befinner seg både innenfor og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Dette betyr at dine personopplysninger kan behandles eller lagres i et land som har mindre strenge standarder for vern av personopplysninger enn dem som gjelder i EU. Vi vil sørge for at personopplysningene dine håndteres i samsvar med denne personvernerklæringen til enhver tid, selv om de er overført utenfor EØS. Personopplysningene som er overført utenfor EØS, er beskyttet av Europakommisjonens beslutning om tilstrekkelighetsgrad, eller av passende avtalemessige ordninger (enten ved at behandlingsansvarlig og mottakeren(e) underskriver standard avtalevilkår eller gjennom mottakers egensertifisering i henhold til EUs og USAs vern om privatlivets fred). Ta kontakt med Aidian hvis du ønsker mer informasjon.

Vern av personopplysninger

Vi verne personopplysningene dine ved at vi opprettholder fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak, for eksempel låser, elektriske overvåkingssystemer, brannmur, systemer for skadelig programvare og for søppelpostfiltrering osv. Vi oppdaterer og tester vår sikkerhetsteknologi løpende. Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte som trenger å kjenne til den informasjonen, for å utføre arbeidet sitt. I tillegg gir vi de ansatte opplæring i viktigheten av konfidensialitet og å opprettholde personvernet og sikkerheten til personopplysningene.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi vil oppbevare dine personopplysninger for den tidsperioden som er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt i henhold til loven. Når du for eksempel svarer på spørsmål på våre nettsider, oppbevarer vi informasjonen din frem til vi har behandlet spørsmålet ditt og gitt deg svar. Hvis du deltar på en av våre kampanjekonkurranser, oppbevarer vi informasjonen frem til konkurransen er fullført og mulige premier er utlevert.

Stedsbaserte tjenester

Med formål om å levere stedsbaserte tjenester kan Aidian samle inn data om din plassering, som kan være nøyaktig eller omtrentlig. Stedsdata kan utledes fra tilgjengelig GPS, Bluetooth eller IP-adresse samt ved å identifisere mobilmaster i nærheten og Wi-Fi-soner og ved å bruke annen tilgjengelig teknologi som fastsetter enhetens omtrentlige plassering.

Med mindre du gir ditt samtykke, samles disse stedsdataene inn anonymt i en form som ikke identifiserer deg personlig.

Tredjeparts nettsteder og tjenester

Aidians nettsteder, sosiale mediekanaler, programmer og tjenester kan omfatte lenker til tredjeparts nettsteder. Aidian er ikke ansvarlig for behandling av personopplysninger på disse nettstedene.

Noen deler av enkelte tjenester kan kreve spesifikke vilkår for behandling av personopplysninger. Du blir informert om slike tredjepartsvilkår, og du blir bedt om samtykke i forbindelse med din bruk av disse delene.

Ved å tillate opprettelse av en brukerkonto og pålogging ved hjelp av tredjepartstjeneste påtar ikke Aidian seg ansvar for tredjepartstjenesten eller aspekter av tredjepartstjenesten.

Dine rettigheter

Rett til tilgang og rett til dataportabilitet

Med forbehold for juridiske unntak har du rett til tilgang, etter å ha oppgitt tilstrekkelige søkekriterier, til dataene om deg selv i Aidians registre, eller til en melding om at registrene ikke inneholder slike data. Aidian skal også gi deg informasjon om kildene for dataene, bruken av dataene og destinasjonene for utleverte data i registeret.

Hvis grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er samtykke eller oppfyllelse av en avtale mellom Aidian og deg, og i tilfelle personopplysningene behandles med automatiserte metoder, har du rett til dataportabilitet, dvs. rett til å få dine data, som du har gitt til Aidian, overført til deg i et strukturert og maskinlesbart format, i videst mulig utstrekning.

Hvis du ønsker å få tilgang til dine personopplysninger, kan du be om dette ved hjelp av et personlig undertegnet eller på lignende måte verifisert dokument og ved å verifisere identiteten din ved å legge ved en kopi av et offisielt identifikasjonsdokument.

AIDIANS KONTAKTINFORMASJON:

Aidian Oy (Business ID 1855216-1)
Adresse: Data Protection, Koivu-Mankkaan tie 6B, 02200 Espoo, Finland
dataprotection@aidian.eu

Rett til å trekke tilbake samtykke / rett til å protestere mot behandling

Hvis det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket.

Hvis det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er Aidians berettigede interesser har du rett til å protestere mot behandling på grunnlag som er knyttet til din bestemte situasjon. Du har alltid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger for direktemarkedsføringsformål.

Hvis du ønsker å utøve de ovennevnte rettighetene, kan du be om dette skriftlig ved å sende et personlig undertegnet eller på lignende måte verifisert dokument til Aidians post- eller e-postadresse nevnt over. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykket ditt ikke gjør behandlingen av personopplysninger som har skjedd før denne tilbaketrekningen, ulovlig.

Korrigering, begrensning av behandling og sletting

Aidian skal som behandlingsansvarlig på eget initiativ eller ved forespørsel fra deg, uten ugrunnet opphold, slette eller supplere personopplysninger i registret som inneholder feil, er unødvendige, ufullstendige eller foreldet med hensyn til formålet for behandlingen. Aidian skal også forhindre spredning av slike data hvis dette kan true personvernet ditt.

Du har rett til å oppnå begrensning av behandling fra Aidian hvis du har bestridt riktigheten av de behandlede personopplysningene, hvis du har hevdet at behandlingen er ulovlig og du har motsatt deg sletting av personopplysningene og isteden anmodet om at bruken av dem begrenses; hvis Aidian ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for personopplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav; eller hvis du har gjort innsigelser mot behandlingen i henhold til EUs generelle personvernforordning (GDPR) i påvente av kontrollen av om hvorvidt Aidians eller en tredjeparts berettigede grunner går foran dine rettigheter og friheter. Når behandlingen er begrenset på grunnlag av de ovenstående årsakene på din anmodning, vil du få melding av Aidian før begrensningen av behandlingen opphører.

Hvis Aidian avviser din anmodning om korrigering av en feil, blir du skriftlig underrettet om dette. Meldingen skal også nevne årsakene til avslaget. I slike tilfeller kan du ta saken videre til EUs ombudsmann for personvern.

Aidian skal rapportere korrigeringen til mottakerne av dataene og kilden for personopplysningene som inneholder feil. Hvis det er umulig eller urimelig vanskelig å varsle om rettelsen, faller denne forpliktelsen imidlertid bort.

Anmodninger om korrigeringer skal sendes til Aidians adresse oppgitt over.

Spørsmål om personvernerklæringen

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen vår eller om personvernet i Aidian, kan du kontakte oss vi e-post på dataprotection@aidian.eu.


Vi kan oppdatere eller revidere denne Aidian personvernerklæring når som helst. Når vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil en melding legges på nettstedet vårt sammen med den oppdaterte personvernerklæringen. Dine rettigheter til dataportabilitet og/eller begrensning av behandling, etter hva som gjelder, vil gjelde fra 25. mai 2018.