Brand image

Molekylær onkologi

Molekylær onkologi bruker molekylære metoder for å oppdage kreftmarkører i kroppsvæsker og vev. Molekylære analyser er en nøyaktig og svært sensitiv metode for sykdomstesting. Vår portefølje inkluderer tester som påviser sykdom gjennom DNA-metylering samt mRNA-metode.