Norma Icon

Icon fra Norma Diagnostic Solutions har satt en ny standard for hematologiinstrumenter med sine egenskaper, funksjonalitet og stil. Instrumentet kombinerer den nyeste teknologien med et frisk og elegant design.


Microfluidicteknologien gjør det mulig å redusere reagensforbruket med ca. 75% sammenlignet med andre hematologiinstrumenter på markedet.


I tillegg er Norma Icon et av de minste hematologiinstrumentene innenfor sin kategori, noe som gjør at den også kan brukes i pasientnær testing, på akuttmottak og andre akuttjenester, barneavdelinger, intensivavdelinger, private klinikker, blodbanker, og i mobile omsorgsenheter.

Er du interessert i produktene?

Er du interessert i produktene?